Tekst fra det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud | forfatterweb

På de følgende sider gennemgår vi en række tekster fra det moderne gennembrud. Først hjælper vi dig med at forstå, hvad Georg Brandes vil med sin …

Tekster fra det moderne gennembrud – Studienet

Tekster fra det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud er en spændende kulturhistorisk og litterær periode i Danmark. Forfatterne i denne periode behandler en række aktuelle problemer i …

På de følgende sider gennemgår vi en række tekster fra det moderne gennembrud. Først hjælper vi dig med at forstå, hvad Georg Brandes vil med sin forelæsningsrække “Hovedstrømninger i det 19de Aarhund (…)

Tekster til det moderne gennembrud | Litteraturhistorien

Tekster til det moderne gennembrud

Listen indeholder et lille udvalg af forfatterskaber og titler, som alle hører til den litterære periode Det Moderne Gennembrud fra 1870-1890.

Det moderne gennembrud – Litteratursiden

Teksterne fra Det Moderne Gennembrud står i kontrast med romantismen og dens tankegang. Litteraturen skulle skildre udviklingen i samfundet og sætter problemet …

Det Moderne Gennembrud – En litterær periode – Leksikongen

ved, at Brandes ikke er den første til at skrive gennembruddets historie. Den første er Herman Bang, der i 1879 udgiver Realisme og Realister med portrætter af …

Det Moderne Gennembrud er en litterær periode, som man typisk antager var fra 1879 til 1890. Hvor digteren Georg Brandes’ satte problemer under debat.

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 – 1890)

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 – 1890) – Det Kgl. Biblioteks tekstportal

Beskrivelse af forskellige litteraturhistoriske perioder. Bogen går til tider i dybden med enkelte udvalgte tekster. Til bogen hører også en tekstsamling med …

Det moderne gennembrud – Clio.me

Det moderne gennembrud

… at du selv kan vælge, hvilken af teksterne der efter din mening er mest anvendelig i … Det moderne gennembrud, del 1 – en undervisningsvideo fra 2014.

Det moderne gennembrud er en periode inden for dansk litteratur, som startede i 1870’erne. Litteraturen skulle nu vise livet, som det var.

Generelt om Det Moderne Gennembrud – Dansksiderne

Dansksiderne: Generelt om Det Moderne Gennembrud

Hensigten med at bringe flere artikler om samme emne er, at du selv kan vælge, hvilken af teksterne der efter din mening er mest anvendelig i den sammenhæng, du …

Det Moderne Gennembrud – Dansksiderne

Dansksiderne: Det Moderne Gennembrud

Keywords: tekst fra det moderne gennembrud